Protože každý klient bez ohledu na velikost firmy nebo obrat je pro nás stejně důležitý je naší prioritou zajistit každému 100% servis. Proto je dohled nad prací pro každého klienta a styk s ním vždy svěřen jednomu z partnerů naší společnosti a nikoliv zaměstnancům.

Každému z našich klientů nabízíme individuální přístup, smluvní podmínky a zohlednění jeho potřeb ve smyslu frekvence schůzek a rozsahu služeb.

Zachování mlčenlivosti a diskrétnost je pro nás samozřejmostí.

česky - english